Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 267 (0.042 secs)
You searched for: filipsborgsarkivet
[1] 2 3 4 5 6     Next    Last
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
Ett gammalt inteckningslån där Provincialläkaren Dr Kleinchmidth lånat 500 kr av Carl Emil Grundén år 1851. År 1860 är lånet betalt så därmed kan inteckningen dödas.
Keywords: Kalix id 301-304; historisk skogsexport från kalix älvdal; skuld; lån; inteckning; Grundén; Svanberg; Filipsborg
Downloads: 58
[texts]Överenskommelser mellan bolagsmännen i Bergman Hummel & co - Filipsborgsarkivet
Ett antal interna överenskommelser mellan bolagsmännen i Bergman Hummel & co under perioden 1862-1879.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f bergman hummel & co
Downloads: 37
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Samtliga, Johan August Bergman, Ludvig von Betzen och David Hummel har undertecknat denna vänskapsöverenskommelse som syftar till att dom skall glömma allt av tidigare tvistigheter, för att istället gå varandra välvilligt till mötes. Man talar även om att enas om gemensam prissättning av rundtimmer och sågat virke till förmån för det gemensamägda sågverket (kanske Morjärv eller Gyljens?)...
Keywords: kalix id 629-634; filipsborgsarkivet; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f; bergman hummel & co; johan august bergman; ludvig von betzen; david hummel
Downloads: 31
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
I samband med att Ludvig von Betzen drar sig ur firman Betzen & Hummel, kommer Johannes Sällström in och ett nytt bolag uppstår, Bergman Hummel & Co. Bolagskontrakt upprättas och här ser man ett tillägg till det tidigare undertecknade bolagskontraktet. Man tydlliggör hur avskrivningar inom rörelsen skall hanteras. Det gäller för byggnader i kyrkostaden, briggen Eupatonia. Dessutom får Gyljens egendomsvärde vid ångsågen inte ökas...
Keywords: kalix id 635-637; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johannes sällström; kalix avd f
Downloads: 42
[texts]Näringstillstånd - Filipsborgsarkivet
Tillstånd för P.A. Svanberg att i Näsbyn, i Kalix socken få bedriva lanthandel.
Keywords: kalix id 294-295; kalix avd e intyg; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; näsbyn; tillstånd; lanthandel
Downloads: 54
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg tar ett inteckningslån (på 296,95 kr) av smideshandlaren Jonas Svensson. Som säkerhet ställs hemmansdel Nr 5 i Rolfs by. Inteckningen löstes till Jonas omyndiga barn år 1864.
Keywords: kalix id 296; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; lån; skuld; svensson; rolfs; omyndig
Downloads: 5
[texts]Inteckning - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg tar ett inteckningslån (på 296,95 kr) av smideshandlaren Jonas Svensson. Som säkerhet ställs hemmansdel Nr 5 i Rolfs by. Inteckningen löstes till Jonas omyndiga barn år 1864.
Keywords: kalix id 297-299; kalix avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; lån; skuld; svensson; rolfs; omyndig
Downloads: 41
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Tillägg i de bolagskontrakt som upprättades mellan parterna den 1:a september 1863. I tilläget framgår reglerna för vad som skall gälla om en av bolagsmännen(delägarna) avlider. Här vill man förhindra att den juridiska rättsinnehavaren (arvingen) inte skall kunna dra sig ur bolaget och därmed ta ut sina "andelar". Johan August Bergman, David Hummel.
Keywords: kalix id 638-639; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johan august bergman; david hummel; kalix avd f
Downloads: 15
[texts]Skatteuppgifter - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs familjemedlemmar uppräknade.
Keywords: kalix id 225; kalix avd b uppgifter; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; skatt; uppgifter
Downloads: 15
[texts]Lagfartsprotokoll - Filipsborgsarkivet
Efter att Nils Petter Sandin inte kunde betala sin skuld genomfördes en utmätning där hemmanet Moån Nr.1 auktionerades ut, till David Hummel, P.A. Svanberg, N.O. Englund.
Keywords: kalix id 221-224; kalix avd a protokoll; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sandin; moån; auktion; englund; hummel; sandin; svanberg; skuld; utmätning
Downloads: 47
[texts]Försäljningsavtal - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg försäljer sin kyrkstuga nr. 109 för 100 kr.
Keywords: kalix id 228; kalix avd e avtal; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; avtal; försäljning
Downloads: 8
[texts]Inteckningsansökan - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg begär av häradsrätten ett inteckningslån på 3000 kr. Som säkerhet ställs hemmansdel nr 5 i Rolfs by tillhörande Filipsborgs fastighet.
Keywords: Kalix id 305-306; historisk skogsexport från kalix älvdal; Inteckning; lån; Svanberg; Filipsborg; Rolfs
Downloads: 55
[texts]Affärstankar - Filipsborgsarkivet
Johannes Sällström skriver till P.A. Svanberg och berättar om sin syn på vilka negativa konsekvenser deras planer på ett nytt företag kan få för olika parter. Brevet kan ses som en varning till P.A. Svanberg och hans partner C. Bergbom.
Keywords: kalix id 307-310; historisk skogsexport från kalix älvdal; sällström; svanberg; bergbom; filipsborg; brev
Downloads: 77
[texts]Inteckningshandling - Filipsborgsarkivet
Dokumentet handlar om ett skuldebrev. Omnämnda personer är Fjärdingsmannen Nils Gustaf Åberg, Per Adolf Svanberg, Provinsialläkaren H.P. Kleinchmidt, C.F Rutberg.
Keywords: kalix id 1-4; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f åtkomsthandling; filipsborg; skuldebrev; svanberg; åberg; kleinchmidt; rutberg
Downloads: 41
[texts]Inteckningshandling - Filipsborgsarkivet
Dokumentet handlar om ett skuldebrev. Omnämnda personer är Fjärdingsmannen Nils Gustaf Åberg, Per Adolf Svanberg, Johan Petter Sundberg.
Keywords: kalix id 5-8; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f åtkomsthandling; filipsborgsarkivet; filipsborg; skuldebrev; åberg; svanberg; sundberg
Downloads: 36
[texts]Näringstillstånd - Filipsborgsarkivet
Detta intyg har tillkommit på begäran av Luleå landskansli, vilket handlar om utvidgat näringstillstånd för Carl Bergbom som han ansökt om år 1864 för att driva handel i Kalix. Dokumentet är undertecknat med "Ex. officio"
Keywords: kalix id 87; kalix avd b ansökan; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; bergbom; intyg; handel
Downloads: 8
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
Utdrag ur inteckningsprotokoll.Här anhåller P.A. Svanberg genom fjärdingsmannen Nils Gustav Åberg att inteckningen skall dödas för det lån som han erhållit och återbetalt till Jonas Svesson. Se Id 120.
Keywords: kalix id 300; historisk skogsexport i kalix älvdal; åberg; svanberg; svensson; lån; Inteckning
Downloads: 7
[texts]Bötfälld - Filipsborgsarkivet
Bokhållaren P.A.Svanberg tilldöms att betala 5 riksdaler som straff för att inte ha meddelat sitt förnyade förmyndarskap, i rätt tid, för avlidne Carl Fredrik Svanbergs efterlevande hustru och dennes omyndiga barn.
Keywords: kalix id 227; kalix avd e utdrag; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; straff; svanberg
Downloads: 14
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Protokoll från vad dessa personer kommit överens om. Man kommer bl.a. överens om att inge timmer under 9 tum får köpas in. Endast i undantagsfall får 8 tums timmer förekomma. Dessutom beslutar man sig för att den låneaffär man har med företaget Lampa & Co skall regleras under detta år. Man vill också påverka genom sitt inflytanmde i Jämtösunds ångsåg så att de inte forcherar avverkningen av den omogna ungskogen samt att de inköpta skogshemmanen vid Hummelsträsk sparas så l...
Keywords: kalix id 640-644; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johannes sällström; david hummel; johan august bergman
Downloads: 53
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Råd och tips till P.A. Svanberg inför köpet av Löcknö ångsåg med närliggande skogar kring Ångermanälven. Hela affären är David Hummels privata och hemlighålls alltså för Bergman Hummel & Co. Undertecknat David Hummel.
Keywords: kalix id 10-13; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filpsborgsarkivet; filipsborg; hummel; löcknöaffären; företag; köp
Downloads: 47
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Råd och tips inför köpet av Löcknö ångsåg med närlilggande skogar kring Ångermanälven. Hela affären är David Hummels privata och hemlighålls alltså för Bergman Hummel & Co.
Keywords: kalix id 10-13; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; hummel; ångermanälven
Downloads: 181
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel skriver till Bergbom Svanberg I Kalix för att resonera om Löcknöaffären som han är hårt engagerad i. Hela affären vill han hemlighålla för Bergman Hummel & Co, då den är hans egen privata affär.
Keywords: kalix id 14-15; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hummel; bergbom; svanberg
Downloads: 65
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel skriver till P.A.Svanberg och vill påskynda avresan till Löcknö och nödiga undersökningar inför det planerade köpet av Löcknö ångsåg med tillhörande skogar. Eftersom man inte har tid på sig längre än fram till i februari år 1874 så är det bråttom.
Keywords: kalix id 26; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknöaffären; hummel; ångsåg; skog
Downloads: 10
[texts]Förmyndarskap - Filipsborgsarkivet
Alfred Rönnqvist från Månsbyn intygar att han erhållit den ersättning som avtalats för sitt förmyndarskap över C.F. Svanbergs omyndiga barn.
Keywords: kalix id 226; kalix avd e bekräftelse; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; rönnqvist; månsbyn; svanberg; betalning
Downloads: 6
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Löcknöaffären i ångermanland handlar om köp av ångsåg med tillhörande skogar i samma område. Telegrammet är skickat från David Hummel till P.A.Svanberg, inför P.A.Svanbergs avresa till Löcknö för att genomföra skogsaffären. Detta är en av David Hummels hemliga privata affärer utanför bolaget Bergman Hummel & Co.
Keywords: kalix id 9; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kalix avd f löcknöaffären; hummel; sällström; ångermanland
Downloads: 11
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel ger sina instruktioner til P A Svanberg som rest till Löcknö för att skaffa nödvändiga kunskaper inför köpet av Löcknö ångsåg med tillhörande skogstillgångar.
Keywords: kalix id 24-25; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; löcknö; ångsåg
Downloads: 52
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel lämnar synpunkter på underlaget tll P.A. Svanberg och föreliggande undersökning av skogarna i anslutning till affären om löcknö ångsåg.
Keywords: kalix id 27-37; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hummel; löcknö; ångsåg
Downloads: 53
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Kort information till David Hummel från P.A. Svanberg som närmast i tiden nu avser att stanna i Sundsvall ett par dagar. Troligen finns det blad / sidor i dokumentet som saknas.
Keywords: kalix id 49; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; hummel; sundsvall
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Lista över egendomarnas storlek och omfattning i området inför den stora Löcknöaffären.Det framgår tyvärr inte vilket årtal det gäller, men bör vara omkring 1874 då Löcknöaffären skulle genomföras.
Keywords: kalix id 103; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg
Downloads: 119
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg ger en lägesrapport till David Hummel och meddelar samtidigt att den på sågen befintliga herr Wessel visserligen är duglig men är för lite aktiv.
Keywords: kalix id 50; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; svanberg; wessel
Downloads: 9
[texts]Försäljning - Filipsborgsarkivet
David H kommenterar en affär som handlar om försäljning av sparrar.
Keywords: kalix id 342; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; hummel; försäljning
Downloads: 9
[texts]Bokföring - Filipsborgsarkivet
Den balanserade bokföringen visar på en omsättning av 473.906 kr och 10 öre.
Keywords: kalix id 689-690; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper
Downloads: 53
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg redovisar hur mycket skog som beräknas inom olika områden kring Löcknö.
Keywords: kalix id 98-99; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; löcknö; skog
Downloads: 43
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel vill få en lägesrapport.
Keywords: kalix id 343; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; hummel; rapport
Downloads: 5
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Lägesrapport av P.A. Svanberg adresserat till Hummel.
Keywords: kalix id 48; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; grosshandlare; hummel
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg är anlitad att göra utredningen inför köpet av Löcknö ångsåg. Här skriver han till David Hummel och redogör för sin syn på olika avsnitt som berör, sågverket, skogarna, arbetarbostäder, båtar m.m.
Keywords: kalix id 38-44; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; löcknö; ångsåg
Downloads: 30
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel och hans medintressenter hälsar P.A. Svanberg välkommen till Stockholm för att där träffas. Resan går lätt med persondiligens, står det i telegrammet.
Keywords: kalix id 344; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; hummel; resa
Downloads: 7
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg skriver till sin kompanjon ( i Bergbom Svanberg & Co) Carl Bergbom och informerar att han måste åka till Stockhom. Han nås på adressen Engberg i Sundsvall.
Keywords: kalix id 56; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; bergbom; svanberg; stockholm; engberg; sundsvall
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg skriver till sin kompanjon ( i Bergbom Svanberg & Co) Carl Bergbom och informerar att han är osäker på om han måste åka till Stockhom. Han nås på adressen Engberg i Sundsvall.
Keywords: kalix id 57; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; svanberg; bergbom; svanberg; engberg; sundsvall
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Troligen skrivet av P.A. Svanberg, där han beskriver för David Hummel hur han gått tillväga när han beräknat skoginnehållet inför köpet av Löcknö ångsåg med närliggande skogsområden.
Keywords: kalix id 45-47; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; löcknö; ångsåg
Downloads: 55
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel ställer frågan till P.A.Svanberg och Engberg om dom funnit förhållandena sådana att dom skulle kunna tänka sig vara med i denna affär.
Keywords: kalix id 55; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; svanberg; engberg; hummel
Downloads: 7
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Från David Hummel som här erbjuder P.A. Svanberg och en Engberg att bli chef och andelsägare i Löcknö ångsåg. Han erbjuder ett förskott på 100.000 kr mm.
Keywords: kalix id 53; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; david; hummel; engberg; svanberg; löcknö; ångsåg
Downloads: 10
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel skriver till P.A. Svanberg och Engberg i Sundsvall där han utifrån tidigare rapporter bedömer att av dom uppskattade 1.197.000 träden som finns på skogsarealen i området bör man kunna man få ut det dubbla antalet stockar.
Keywords: kalix id 54; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; david; hummel; svanberg; engberg
Downloads: 8
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel ger sina instruktioner och synpunkter på den förestående affären till P A Svanberg.
Keywords: kalix id 16-23; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hummel; svanberg
Downloads: 53
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Brev från (konsul Gran?)vid Löcknö ångsåg, till P.A. Svanberg i Kalix. Man väntar tydligen på ett svar från David Hummel om han tänker köpa bolaget. OBS. Texten är väldigt svårläst.
Keywords: kalix id 51-52; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; konsul; gran; hummel; svanberg
Downloads: 45
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
J Hedman förbinder sig att mot en summa av 360 kr brädfodra hela Filipsborgs herrgårdsbyggnad. Han förbinder sig också att betala 500 kr om han skulle brista i sitt uppdrag.
Keywords: kalix id 311-312; historisk skogsexport från kalix älvdal; hedman; herrgårdsbyggnad; filipsborg; uppdrag
Downloads: 53
[texts]Förteckning av lösöret - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs sammanställning av lösöret. Till grund för brandförsäkringen.
Keywords: kalix id 210-220; kalix avd d förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; försäkring; lösöret
Downloads: 57
[texts]Inventarieförteckning - Filipsborgsarkivet
Inventarieförteckning med sammanställning och värdering av dom böcker som finns på Filipsborg. Till grund för brandförsäkringen.
Keywords: kalix id 206-208; kalix avd d förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; förteckning; inventarier; brandförsäkring
Downloads: 55
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Johannes Sällström har frånträtt bolaget och samtidigt ombildas delar av det forna Bergman Hummel & Co till AB Bergman & Hummel. Av detta protokoll framgår hur man kommit överens om fördelning av aktier och tillgångar gentemot sterbhus eller dess rättsinnehavare.
Keywords: kalix id 645-647; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; johannes sällström; bergman hummel & co; kalix avd f
Downloads: 23
[texts]Problem med utnämning - Filipsborgsarkivet
Manne meddelar John om att Engelska regeringen vill få mer information till utrikesministeriet, innan John kan bli Engelsk vicekonsul i Luleå distrikt.
Keywords: kalix id 719; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 4
[1] 2 3 4 5 6     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts